Miljö & Klimat

Hur ska EU:s Elmarknad Snabbt och Billigt bli Klimatneutral?

Hur ska EU:s Elmarknad Snabbt och Billigt bli Klimatneutral?

Hur kan en snabb, kostnadseffektiv och hållbar omvandling av den europeiska elförsörjningen till en klimatneutralt system med förnybar energi uppnås? Och vilket klimat- och energipolitiskt ramverk är lämpligt för detta? Utkolningen av den europeiska kraftförsörjningen genom en omvandling från fossila till förnybara energikällor har pågått i flera år och kommer att påskyndas som en del av den europeiska gröna avtalen. Minskningsmål för utsläpp av växthusgaser, som man tidigare siktade på från tidigast 2050, måste nu uppnås mycket tidigare. Förutom den grundläggande tekniska genomförbarheten av en fullständig försörjning av förnybar energi i den europeiska kraftförsörjningen, som redan har bevisats i olika…
Läs mer
Värmeförsörjningen till Byggnader måste bli Mer Klimateffektiva för Framtiden

Värmeförsörjningen till Byggnader måste bli Mer Klimateffektiva för Framtiden

Värmeförsörjningen för byggnader måste bli växthusgasneutral. För att många länder ska kunna uppnå sina klimatmål måste värmeförsörjningen för byggnader måste ställas om. Till exempel måste byggnader renoveras mer energiskt och hela det kvarvarande värmebehovet i framtiden ska komma från förnybara energikällor. Utbyggnad och avkolning av värmenät är också avgörande., I projektet "Systemic Challenge of the Heat Transition" utvecklades färdplaner bestående av 33 föreslagna åtgärder och 25 instrument för 2050, med vilka värmeförsörjningen i byggsektorn kan bli växthusgasneutral . För en jämförelse av scenarier visar att nuvarande ambitionsnivå inte är tillräcklig för att uppnå klimatskyddsmålen inom byggsektorn. Ramvillkor för värmeövergången För…
Läs mer
Gör EU:s handel med utsläppsrätter anpassad för framtiden

Gör EU:s handel med utsläppsrätter anpassad för framtiden

Ändringen av ETS-direktivet är en del av lagstiftningspaketet "fit-for-55" i juli 2021. Den kommande reformen av EU ETS omfattar bl.a. utöver anpassningen av den övre utsläppsgränsen (Cap ) till det nya klimatmålet för 2030 även en översyn och justering av marknadsstabilitetsreserven (MSR). Ett forskningsprojekt på uppdrag av UBA föreslår justering av viktiga MSR-parametrar för att stärka deras funktion för att stabilisera marknaden i händelse av externa chocker som Covid-19-pandemin. Med tanke på reformen av EU:s utsläppshandelssystem planerad till juli 2021 (som en del av det omfattande europeiska lagstiftningspaketet för ⁠Climate Protection⁠ "Fit for 55"), lät ⁠UBA⁠ Ökoinstitutet för ekonomisk forskning…
Läs mer
Ger Solpaneler mindre Energi än det Krävs för att Tillverka Dem?

Ger Solpaneler mindre Energi än det Krävs för att Tillverka Dem?

Det som förvånar mig personligen – för att inte säga chockerar mig: att vissa människor fortsätter att använda det urgamla argumentet att solenergi inte är energiskt lönsamt men det gäller inte idag. Ferruccio Ferroni Ferroni var forskare vid Institutet för reaktorteknik vid ETH, och fram till sin pensionering var han främst angelägen om kärnkraftverkens säkerhet. Nu i 80-årsåldern skriver han då och då för Carnot-Cournot Network, en pro-kärnkrafts- och klimatskeptisk plattform finansierad av hemliga sponsorer. Förbrukar produktionen av ett solcellssystem mer energi än det någonsin genererar? Som Ferroni hävdar? Hans publicering har också väckt mycket vetenskapligt motstånd. Bland annat av…
Läs mer
klimatförändringar – Vad som är nödvändigt för att Mildra Klimatförändringar

klimatförändringar – Vad som är nödvändigt för att Mildra Klimatförändringar

Framstegen med att begränsa de globala utsläppen av växthusgaser och spektrumet av minskningar och åtgärder bedöms inom alla sektorer. Utan ett snabbt politiskt genomförande kan det globala temperaturmålet på 1,5°C år 2100 inte längre uppnås. Ambitiöst klimatskydd är också en förutsättning för framgångsrik klimatanpassning. I utvärderingsrapporterna från FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar (⁠IPCC) ) har omkring 18 000 vetenskapliga studier utvärderats för att uppdatera AR 5 från 2013/14. Ett centralt resultat i IPCC-rapporten är att det för närvarande fortfarande finns en möjlighet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C på lång sikt. CO2 budget som vi fortfarande har kvar för detta…
Läs mer
Klimatrisker Äventyrar Livskvaliteten och Miljön

Klimatrisker Äventyrar Livskvaliteten och Miljön

Hotet om global uppvärmning innebär stora risker för människor och miljö. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) presenterade den andra delen av sin sjätte utvärderingsrapport. Den aktuella rapporten fokuserar på konsekvenserna av klimatförändringar och klimatanpassning. IPCC varnar: Klimatriskerna för ekosystem och människor ökar snabbt över hela världen. Endast ett konsekvent klimatskydd och tidig klimatanpassning kan minska riskerna. På många håll är den federala regeringens klimatpåverkan och riskanalys de största klimatriskerna och det mest akuta behovet av anpassning. Många federala miljöministerier miljöbyråer har åtagit sig en försiktighetspolicy för klimatanpassning. För detta ändamål är det nödvändigt att förbättra den rättsliga grunden…
Läs mer
Klimatförändringar i Städer: Fler Träd och Skugga Behövs

Klimatförändringar i Städer: Fler Träd och Skugga Behövs

Vi är inte försvarslösa mot värmeöeffekten i städerna. Värmeöar bildas i täta innerstäder. På grund av klimatförändringarna räknas fler och fler varma sommardagar. Antalet tropiska nätter ökar, det vill säga nätter då temperaturen inte sjunker under 20 °C. Detta sätter en särskild belastning på utsatta grupper i tätbefolkade innerstäder. Fenomenet med betydligt högre temperaturer i städer än i närområdena kallas för "urban heat island effect". En aktuell studie av Federal Environment Agency (UBA) har nu systematiskt undersökt hur svalare temperaturer kan uppnås i innerstadsområden och i byggnaderna där. UBA:s president Dirk Messner: "Vi är inte helt utlämnade till värmeöeffekten. Med betydligt…
Läs mer