Miljö & Klimat

klimatförändringar – Vad som är nödvändigt för att Mildra Klimatförändringar

klimatförändringar – Vad som är nödvändigt för att Mildra Klimatförändringar

Framstegen med att begränsa de globala utsläppen av växthusgaser och spektrumet av minskningar och åtgärder bedöms inom alla sektorer. Utan ett snabbt politiskt genomförande kan det globala temperaturmålet på 1,5°C år 2100 inte längre uppnås. Ambitiöst klimatskydd är också en förutsättning för framgångsrik klimatanpassning. I utvärderingsrapporterna från FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar (⁠IPCC) ) har omkring 18 000 vetenskapliga studier utvärderats för att uppdatera AR 5 från 2013/14. Ett centralt resultat i IPCC-rapporten är att det för närvarande fortfarande finns en möjlighet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C på lång sikt. CO2 budget som vi fortfarande har kvar för detta…
Läs mer
Klimatrisker Äventyrar Livskvaliteten och Miljön

Klimatrisker Äventyrar Livskvaliteten och Miljön

Hotet om global uppvärmning innebär stora risker för människor och miljö. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) presenterade den andra delen av sin sjätte utvärderingsrapport. Den aktuella rapporten fokuserar på konsekvenserna av klimatförändringar och klimatanpassning. IPCC varnar: Klimatriskerna för ekosystem och människor ökar snabbt över hela världen. Endast ett konsekvent klimatskydd och tidig klimatanpassning kan minska riskerna. På många håll är den federala regeringens klimatpåverkan och riskanalys de största klimatriskerna och det mest akuta behovet av anpassning. Många federala miljöministerier miljöbyråer har åtagit sig en försiktighetspolicy för klimatanpassning. För detta ändamål är det nödvändigt att förbättra den rättsliga grunden…
Läs mer
Klimatförändringar i Städer: Fler Träd och Skugga Behövs

Klimatförändringar i Städer: Fler Träd och Skugga Behövs

Vi är inte försvarslösa mot värmeöeffekten i städerna. Värmeöar bildas i täta innerstäder. På grund av klimatförändringarna räknas fler och fler varma sommardagar. Antalet tropiska nätter ökar, det vill säga nätter då temperaturen inte sjunker under 20 °C. Detta sätter en särskild belastning på utsatta grupper i tätbefolkade innerstäder. Fenomenet med betydligt högre temperaturer i städer än i närområdena kallas för "urban heat island effect". En aktuell studie av Federal Environment Agency (UBA) har nu systematiskt undersökt hur svalare temperaturer kan uppnås i innerstadsområden och i byggnaderna där. UBA:s president Dirk Messner: "Vi är inte helt utlämnade till värmeöeffekten. Med betydligt…
Läs mer