VVS

Innovationer inom avloppsvattenbehandling: Från avfall till energi

Innovationer inom avloppsvattenbehandling: Från avfall till energi

Avloppsvatten, ofta sett som ett problem som behöver hanteras, bär på en dold potential som en värdefull energiresurs. Varje dag genereras enorma mängder avloppsvatten från hushåll, industri och jordbruk, vilket utgör en betydande miljöutmaning. Traditionellt har fokus legat på att rena detta vatten från föroreningar för att skydda våra vattenkroppar och ekosystem. Men tänk om vi kunde göra mer än så? Tänk om avloppsvatten kunde bli en del av lösningen på vår globala energikris? Med framsteg inom vetenskap och teknik har denna tanke blivit en realitet. Innovationer inom avloppsvattenbehandling har öppnat upp nya möjligheter att inte bara rena vatten utan…
Läs mer
Skapa ett behagligt inomhusklimat med en fläktkonvektor

Skapa ett behagligt inomhusklimat med en fläktkonvektor

En fläktkonvektor är en typ av luftkonditioneringssystem som ofta används i hem, lägenheter och andra bostadshus. Fläktkonvektorn består av en fläkt, en värme- eller kylslinga i form av ett vattenbatteri samt ett filter. Oftast används de för att komplettera centrala luftkonditioneringssystem eller för att ge lokal uppvärmning och kylning i specifika rum i ett hem, vanligast är att man har en fläktkonvektor i sitt sovrum och vardagsrum. De kan monteras på väggar eller tak, det finns även fläktkonvektorer som kan fällas in i vägg eller tak. Man styr en fläktkonvektor enklast genom en termostat och fläktreglering, dessa kan i de…
Läs mer
Hur Mycket Ljud Avger en Värmepump?

Hur Mycket Ljud Avger en Värmepump?

Hur högt låter en värmepump? Eller hur tyst? Och hur mäts volymen? Ljudtrycksnivån mäts vanligtvis på ett avstånd av en meter från systemet under vissa driftsförhållanden. Beroende på storlek ligger nyare system i intervallet runt 50 dB(A), enskilda enheter har ett "nattläge" som är betydligt tystare. Vissa enheter för inomhusinstallation är ännu mindre bullriga. Vid cirka 40 dB(A) är deras ljudnivå jämförbar med den för ett kylskåp. Vi uppfattar en skillnad på 10 dB(A) som en halvering av volymen. Hur högt värmepumpen låter i praktiken och om detta upplevs som en belastning beror mycket på värmepumpens placering. Är den installerad…
Läs mer
Vad är en Elmätare?

Vad är en Elmätare?

En elmätare är en mätanordning som mäter elförbrukningen i hemmet. Detta anges i kilowattimmar (kWh). Energin kommer från ett elnät. Elmätarna avläses vanligtvis en gång per år av en specialist för att kunna debitera den faktisk uppmätta förbrukningen. Mängden inköpt energi multipliceras sedan med det aktuella elpriset, vilket resulterar i kostnaderna för elförbrukningen. Många elmätare har minst två «energiregister», ett för högtaxan och ett för lågtaxan. Elmätarna kalibreras och kontrolleras regelbundet för att säkerställa att mätningen är korrekt. Under tiden används allt fler intelligenta elmätare av den digitala generationen, så kallade smarta mätare, som även lämpar sig som mätare för…
Läs mer