Vad är en Elmätare?

light bulb 4314993 1280

En elmätare är en mätanordning som mäter elförbrukningen i hemmet. Detta anges i kilowattimmar (kWh). Energin kommer från ett elnät. Elmätarna avläses vanligtvis en gång per år av en specialist för att kunna debitera den faktisk uppmätta förbrukningen.

Mängden inköpt energi multipliceras sedan med det aktuella elpriset, vilket resulterar i kostnaderna för elförbrukningen. Många elmätare har minst två «energiregister», ett för högtaxan och ett för lågtaxan. Elmätarna kalibreras och kontrolleras regelbundet för att säkerställa att mätningen är korrekt. Under tiden används allt fler intelligenta elmätare av den digitala generationen, så kallade smarta mätare, som även lämpar sig som mätare för solcellsanläggningar.

Vad är en smart elmätare?

Smarta elmätare är intelligenta elmätare. De överför automatiskt strömförbrukningen till energileverantören via elnätet. Detta eliminerar behovet av att läsa av mätaren på plats som var vanligare i Sverige förr.

En smart mätare samlar in ytterligare data som också är av intresse för elkunder. Kunderna kan till exempel regelbundet hålla koll på sin egen elförbrukning och hålla koll på utvecklingen. Smarta mätare hjälper energileverantören att bättre kontrollera nätet och resurserna. Funktionsstörningar upptäcks också tidigt.

Vilken el krävs mätare för ett PV-system?

För att energileverantören ska kunna betala för den del av solkraften som går tillbaka till elnätet krävs ofta en ny elmätare. Detta beror på att mätanordningen inte bara går baklänges, utan måste separat registrera båda riktningarna i vilka strömmen flyter.

Kunden ska betala elleverantören för den mängd el som tas från det allmänna nätet. För solkraft som matas in på nätet betalar elbolaget en inmatningstaxa till kunden.

Den som vill installera ett ”energigenereringssystem” ska anmäla detta till sin energileverantör så att mätsystemet kan justeras. Nya smarta mätare används också för denna applikation.

By World Bio Energy

Lämna ett svar

Relaterade

  • Innovationer inom avloppsvattenbehandling: Från avfall till energi

  • Skapa ett behagligt inomhusklimat med en fläktkonvektor

  • Hur Mycket Ljud Avger en Värmepump?