Så arbetar konferensanläggningar med miljöfrågor

nastuh abootalebi eHD8Y1Znfpk unsplash

Det finns gott om konferensanläggningar runt om i Sverige som precis som många andra företag ständigt arbetar med miljöfrågor. En större konferensanläggning kan förbruka stora mängder vatten och el samt producera mycket avfall. Miljöarbetet och eventuella miljöpolicys är därmed en viktig del av arbetet på en konferensanläggning då det hjälper till att minska anläggningens påverkan på miljön.

Vi har frågat Konferensexperten och tagit reda på hur konferensanläggningar runt om i landet kan, och i stor utsträckning också bör, arbeta med miljöfrågor. Du får också några enkla tips och idéer på vilka krav du som konsument kan ställa på en konferensanläggning och hur du relativt enkelt kan ta reda på olika anläggningars engagemang i miljöfrågor.

Konferensanläggningarnas miljöpåverkan

Konferensanläggningar och hotell har generellt sett en ganska stor klimatpåverkan beräknat per gäst och övernattning. Det beror delvis på de stora lokalerna som ska värmas upp eller kylas ner beroende på årstid, på förbrukning av el och vatten men också mängden avfall som produceras i form av förbrukningsvaror, råvaror och annat. 

En del företag väljer att resa långt för sina konferenser vilket blir en ytterligare faktor med negativ påverkan på miljön. Transport av deltagare och gäster bör såklart räknas med, precis som transport av eventuella långväga livsmedel. Försök välja en konferensanläggning nära dig, och släng gärna ett öga på menyn innan du bokar.

Så kan konferensanläggningarna minska sin miljöpåverkan

Det finns såklart åtaganden som alla konferensanläggningar kan göra för att minska sin miljöpåverkan. Ett sätt är att se över energiförbrukningen, något som inte bara är positivt för miljön utan i det långa loppet även kan generera i lägre energikostnader för anläggningen. Ett annat sätt är att minska mängden avfall och se över avfallshanteringen.

För att sänka energiförbrukningen har många konferensanläggningar idag valt att se över sin belysning och annan teknisk utrustning. Energieffektiva alternativ samt solenergi och förnybar energi är hållbara alternativ som gynnar både miljön och anläggningens ekonomi.

När det kommer till avfallshantering har de flesta anläggningar i Sverige redan ett fungerande system, men det kan såklart finnas undantag. För många handlar det i stället om hur man kan arbeta för att dra ner på mängden avfall. Till exempel genom att minska användningen av engångsartiklar samt återvinna förbrukningsmaterial som papper, plast och glas.

Miljöpolicys på konferensanläggningar

De flesta konferensanläggningar arbetar efter en miljöpolicy som är framtagen för att minska anläggningens miljöpåverkan. En miljöpolicy tar vanligtvis upp allt som rör energiförbrukning, avfall, val av hållbara och miljövänliga produkter och så vidare. En anläggning som arbetar aktivt med miljöfrågor tenderar engagera både personal och kunder i sitt miljöarbete.

Finns en miljöpolicy brukar den vara tillgänglig för dig som kund eller konferensgäst på anläggningens hemsida. Har du frågor om anläggningens miljöarbete kan du alltid ställa dem i samband med din bokning.

Krav att ställa som konsument

Som gäst eller värd av en konferens har du möjlighet att ställa krav på konferensanläggningens miljöarbete. Ta reda på hur engagerad anläggningen är i miljöfrågan, finns det till exempel en miljöpolicy? Därefter kan du ställa krav eller välja en annan anläggning.

Konferensanläggningar som arbetar med miljöfrågor

De flesta anläggningar idag arbetar med miljöfrågor på ett eller annat sätt. Att sätta sig in i ett flertal konferensanläggningars miljöpolicys eller miljöarbete kan vara både tidskrävande och klurigt, men om miljöfrågan är viktig för dig kan det vara värt arbetet. Ett mer tidseffektivt förslag är att boka din konferens via någon boknings- eller rekommendationstjänst för just konferensanläggningar. Där hittar du noga utvald information om respektive anläggning. Konferensanläggningar som arbetar extra mycket med miljöfrågor brukar vara noga med att informera om det, vilket gör informationen du söker enklare att hitta. 

By World Bio Energy

Lämna ett svar

Relaterade