Vad Betyder Återgenerering? – Bromskraftregenerering hos Elbilar

electric car 1458836 1280

Begreppet återgenerering, eller bromskraftsgenerering används ofta i samband med e-bilar, eftersom de är särskilt energisnåla på vägen, inte minst tack vare denna tekniska förmåga som är återgenerering. I teknisk mening återvinns energi genom att den åter kan användas i mekanisk, elektrisk eller termisk form.

Återgenerering i elbilar

Så här fungerar bromskraftsgenerering- återgenerering av energi i elbilen:

  1. Motorn omvandlar elektrisk energi till kinetisk energi, bilen accelererar.
  2. Om bilen rullar med konstant hastighet behöver endast lite energi tillföras för att hålla hastigheten konstant. Vissa e-bilar har ett glidläge där elmotorn är praktiskt taget frånkopplad för att möjliggöra särskilt ekonomisk rullning.
  3. Vid bromsning fungerar elmotorn som en generator: Den omvandlar kinetisk energi tillbaka till elektricitet, som flödar tillbaka in i batteriet. De mekaniska bromsarna kan skonas och används särskilt för nödbromsningar. Ingen energi återvinns vid bromsskivorna. Den kinetiska energin omvandlas där genom friktion till värme, som inte längre kan användas vilket är en form av slöseri av energi.

Även i elmotorn går en liten del av energin förlorad i form av värme vid inbromsning och acceleration. En förutseende körstil och försiktig användning av bromspedalen sparar därför mycket energi i elbilar men även vanliga bilar.

Många hybridbilar sparar också en del bränsle tack vare återgenerering vid inbromsning. Eftersom en elmotor och ett batteri är installerade utöver förbränningsmotorn måste hybrider också accelerera mer vikt. Dessutom är batteriet i hybridbilar så litet att vid långtidskörning i nedförsbacke är det snart helt fullt och kan inte ta upp mer energi.

By World Bio Energy

Lämna ett svar

Relaterade