Ny Energimärkning för Elektroniska Apparater inom EU

washing machine 2668472 1280

Från den 1 mars 2021 introducerades nya energimärkningar för vissa elektriska apparater, initialt för tv-apparater, diskmaskiner, tvättmaskiner och kylskåp. Energieffektiviteten visas nu igen på en skala från A till G. Skillnader i effektivitet är därför lättare att känna igen. Dessutom gäller ekodesignkrav som möjliggör bättre reparerbarhet av dessa produkter.

En översikt över innovationerna i energimärkningen

Den 1 mars 2021 började ett antal nya EU-förordningar att träda i kraft. Dessa säkerställer att kylskåp, tvättmaskiner, tvättmaskin-torktumlare, diskmaskiner och tv-apparater är märkta med en ny energimärkning. Elektriska ljuskällor (lampor, moduler och lampor) fick samma system september 2021. Den nya märkningen får till följd att ”+”-klasserna avskaffades och produkterna sorteras in på en skala från A till G.

consumption 19150 1280

Som ett resultat kan en enhet som tidigare var i klassen ”A+++” bara hamna i klass B, C eller till och med D med den nya etiketten. Inledningsvis kommer var det lite som förändrades i själva produkterna. Målet är att det till en början inte finns några enheter i den mest effektiva klass A som finns på marknaden. Detta bör ge tillverkarna ett starkare incitament att utveckla effektivare produkter.

Konsumenterna borde bli bättre informerade om produkterna eftersom dessa återigen fördelas över fler effektivitetsklasser och skillnaderna blir mer synliga igen. Dessutom innehåller etiketterna även en QR-kod, som konsumenterna kan använda för att få ytterligare information om produkten i en databas från Europeiska kommissionen, till exempel den garanterade lägsta perioden under vilken mjukvara och uppdateringar erbjuds för tv-apparater. Detta bör möjliggöra en bättre produktjämförelse.

Återförsäljare har två veckor på sig att byta från det gamla till det nya märket. Eftersom även mät- och beräkningsmetoderna har reviderats kan de gamla etikettklasserna inte omvandlas till de nya klasserna. Jämför därför bara enheter med varandra om de är baserade på samma skala.

Andra innovationer på grund av ekodesignbestämmelser

Utöver de nya energimärkningarna finns det även nya minimikrav för dessa apparater under EU:s ekodesigndirektiv, som produkterna måste uppfylla för att få släppas ut på den europeiska marknaden. Detta omfattar förutom krav på energieffektivitet även krav på reparationsbarhet. Detta borde göra det lättare att reparera enheter. Eftersom en lång användning av enheterna nästan alltid är fördelaktigt ur miljösynpunkt och ur konsumentsynpunkt.

I detalj anger riktlinjerna reservdelar som tillverkare av produkterna måste ha i lager och leverera till slutanvändare eller ”professionellt kompetenta reparatörer” i sju till tio år efter att det sista exemplaret har släppts ut på marknaden. Ett viktigt krav är att alla reservdelar ska kunna bytas ut med vanliga verktyg och utan permanenta skador på utrustningen. Vad ”tekniskt kompetenta reparatörer” innebär är tyvärr ännu inte klarlagt med rättssäkerhet. Termen definieras så brett som möjligt, inklusive till exempel reparationsbutiker.

By World Bio Energy

Lämna ett svar

Relaterade