Vad är Biomassa?

wood 334549 1280

Biomassa är vegetabiliskt och därmed ”biologiskt framställt” material. Särskilt följande typer av biomassa är viktiga som energibärare:

  • Trä och avfall från jord- och skogsbruk (flis eller flis)
  • särskilda energigrödor (s.k. oljeväxter eller även särskilt sockerhaltiga grödor)
  • kommunalt avfall, inklusive ved och hushållsavfall (kompost, träavfall)

Biomassa är den mångsidiga energikällan

Biomassa kan användas för att producera bioenergi för uppvärmning, för elproduktion eller för biobränslen. Till exempel tillsätts vegetabilisk alkohol (etanol) till bensin (E10). Biodiesel kan tillverkas av vegetabiliska oljor och metanol, som även kan blandas med fossil diesel och säljas på bensinstationer som bensin. Bio är beteckningen för bränslen som har minst 0,5 % bio innehåll.

Hur energin erhålls beror på tillgänglig biomassa. Vanliga metoder för att generera energi från biomassa är pyrolys, hydrolys, förbränning och förgasning. Biomassa erbjuder ett alternativ till traditionella fossila bränslen och hjälper till att omvandla avfall till energi.

Kritik mot att använda biomassa för energiproduktion är motiverad när odling sker på bekostnad av mat eller djurfoder, som på många ställen i världen är förknippat med avskogning och förstörelse av naturliga livsmiljöer.

By World Bio Energy

Lämna ett svar

Relaterade