Blog

Är Kärnkraft Förnybar eller Ikke Förnybar?

Är Kärnkraft Förnybar eller Ikke Förnybar?

Eftersom vindturbiner och solpaneler arbetar med vind och sol, är dessa två energikällor förnybara - de kommer inte att ta slut. Olja och gas, å andra sidan, är ändliga, icke förnybara och kommer inte att existera en dag. Du kan klassificera kärnenergi som icke förnybar eftersom uran och liknande bränslekällor är begränsade. Å andra sidan anser vissa människor att kärnenergi är förnybar eftersom grundämnet torium och andra nya teknologier kan ge oändligt mycket bränsle som behövs för att driva kärnreaktorer. Vad är kärnkraft? Kärnenergi är den energi som finns i kärnan av en atom. Atomer är små partiklar som utgör…
Läs mer
För- och nackdelar med vindenergi (vindkraft)

För- och nackdelar med vindenergi (vindkraft)

Liksom solenergi är vindenergi den snabbast växande energikällan i världen, med USA som siktar på att producera 20 procent av sin el med vindkraft till 2030. Det råder ingen tvekan om att vindenergi kommer att minska vår beroende av fossila bränslen som kol, olja och gas under det kommande decenniet, men i vilken utsträckning kan man bara spekulera i. Det är en förnybar och ren energikälla som inte genererar några växthusgaser. Vind kostar ingenting, och därför är driftskostnaderna nära noll när en turbin väl börjar gå. Forskningsinsatser inom teknikområdet pågår för att ta itu med utmaningarna att göra vindkraften billigare…
Läs mer
Vad är ett Vindkraftverk och hur Producerar Vindkraftverk Elektricitet

Vad är ett Vindkraftverk och hur Producerar Vindkraftverk Elektricitet

Vad är ett vindkraftverk? Vindkraftverk är utvecklingen av de klassiska väderkvarnarna som kan ses i mer landsbygdsområden i världen. Deras syfte är att minska beroendet av fossila bränslen för att skapa energi och även att skapa energi på ett mindre slösaktigt sätt. De fungerar genom att använda vindens kinetiska energi, som trycker på turbinens blad och snurrar en motor som omvandlar den kinetiska energin till elektrisk energi för konsumentbruk. Vindkraftverk är roterande maskiner som kan användas direkt för slipning eller kan användas för att generera elektricitet från vindens kinetiska kraft. De tillhandahåller den rena och förnybara energin för oss i…
Läs mer
Hur produceras solel med solpaneler?

Hur produceras solel med solpaneler?

Solel är en förnybar energikälla som har använts sedan livets början. Solen är mycket lovande som energikälla. Lika mycket som solenergi var dyrt förr, har forskare bara under de senaste 30 åren kommit på ett bra och tillförlitligt sätt att utnyttja energin från solen. Solenergi fångas upp genom solpaneler och omvandlas till solel med hjälp av fotovoltaisk (PV) teknik. PV-solpaneler håller längre och omvandlar effektivt energi från solen till elektricitet. Solenergi har två former, termisk och solcellsenergi. Var och en av dessa former producerar elektricitet som skiljer sig från varandra. Termisk solenergi Detta är den mest grundläggande energiformen och koncentrerar…
Läs mer
Fungerar Solcellsljus i skuggan? (Eller Måste Den ha Direkt Solljus?)

Fungerar Solcellsljus i skuggan? (Eller Måste Den ha Direkt Solljus?)

Elräkningarna blir alltmer alarmerande och solenergi är det billigare alternativet människor vänder sig till. Som sådan uppstår det då och då många frågor om solenergi, som alla är giltiga. Undrar du om solens kraft är tillräckligt stark för att ladda solenergilampor i ett skuggigt område? Kanske är du också nyfiken på ditt energitillstånd när det regnar – kommer solcellslamporna att laddas på en molnig dag? Fortsätt läsa för att utforska detaljerade svar på dessa frågor. Du kommer också att upptäcka hur mycket solpaneler behöver för att fungera effektivt, så stanna där! Kommer solenergilampor att laddas i skugga? När du planerar…
Läs mer
Är den globala uppvärmningen verkligen verklig?

Är den globala uppvärmningen verkligen verklig?

Global uppvärmning är ett hett ämne nu för tiden. Debatten om global uppvärmning har pågått över hela världen. Medan få betraktar det som dess största utmaning genom tiderna, anser andra det som ett klimatskifte som inträffade i början av 90-talet och som har fallit platt sedan dess. De som tror att den globala uppvärmningen har sina egna vetenskapliga skäl att stödja sina påståenden; andra har sina egna skäl att bortse från sin teori. Att förstå den globala uppvärmningen och dess inverkan är viktigt för att möta de utmaningar som den innebär. Om du vill starta en livlig konversation nästa gång…
Läs mer
21 Grönaste Länderna på Jorden 2022

21 Grönaste Länderna på Jorden 2022

Världen gör framsteg mot att bli grön, särskilt för miljömedvetna nationer, eftersom de arbetar hårt för att utveckla sina ekonomier. Industrier har skapats, människor har vågat sig på fastigheter och regeringar gör ständigt stora milstolpar inom hälso-, utbildnings-, energi- och transportsektorerna. Denna utveckling har gjort det möjligt för länder att ge sina medborgare en bättre ekonomi och ett bättre liv. Detta kommer dock inte utan konsekvenser för miljön. Global uppvärmning och miljöförstöring är några av effekterna. Miljön är därför i fara, särskilt med ökningen av antalet produktionsindustrier, utbyggnad av moderna transporter och bostadsbebyggelse. 21 Grönaste Länderna på Jorden 2022 Alla…
Läs mer
45 Fakta Om Solenergi du Måste Veta!

45 Fakta Om Solenergi du Måste Veta!

Konsumtionen av icke-förnybara källor som olja, gas och kol ökar i en alarmerande takt. Det är äntligen dags att ta hand om några andra förnybara energikällor, det vill säga sol-, vind- och geotermisk energi. Även om många länder har börjat använda solenergi i stor utsträckning, måste de fortfarande gå en lång väg för att utnyttja denna förnybara energi för att uppfylla sitt dagliga behov av energi. Med all den växande oro för hållbar utveckling över hela världen, kommer solenergiindustrin att bli en blomstrande industri om några år. Det kommer inte bara att skapa flera lediga jobb för människor utan det…
Läs mer
Fungerar Solceller när det är Molnigt?

Fungerar Solceller när det är Molnigt?

Det är en viktig fråga, särskilt här i Sverige: fungerar solpaneler på molniga dagar? Du kommer fortfarande att kunna skörda frukterna av att ha ett solcellssystem när det är mulet, det kommer bara inte att vara lika effektivt. På en molnig dag genererar solpaneler vanligtvis 10-25 % av sin fulla produktion på en klar dag. Så vi vet att ett solcellssystem fortfarande kommer att generera el till ditt hem när himlen är full av moln, men hur? Tja, det korta svaret är att solpaneler bara behöver ljus, snarare än direkt solljus, för att generera ström. Medan en molnig dag kan…
Läs mer
Vem Uppfann Solceller? Historia om Solceller

Vem Uppfann Solceller? Historia om Solceller

Upphovsmännen har förbättrat solenergitekniken i århundraden, och tekniken och utvecklingen inom solceller går extremt fort. När vi tänker på solenergi på 2000-talet tänker vi på smarta strukturer som driver våra hem och kontor med solstrålar och solpaneler. Medan solpanelstekniken är relativt ny började användningen av solenergi för att upprätthålla försörjning för århundraden sedan, och det är den näst snabbast växande förnybara energin i världen. Vi har en fascinerande historia med solen registrerad från så långt som till 700-talet f.Kr. Vi har använt solens energi på enorma sätt för att underlätta eller förenkla våra liv, från att koncentrera solens värme med…
Läs mer