Blog

Vad är Kraftverk?  – Olika Typer av Kraftverk Förklarade

Vad är Kraftverk? – Olika Typer av Kraftverk Förklarade

De primära energiformerna som är tillgängliga för oss är värme, kinetisk energi och solstrålning. Tack vare solceller kan solenergi omvandlas direkt till el. Men den kan också kombineras med speglar för att generera stor värme. Vilka typer av kraftverk finns det? Det finns olika typer av kraftverk, vars namn vanligtvis kommer från energikällan för frekvensomriktaren. Kraftverk med generator Många kraftverk genererar el med hjälp av en generator eller flera generatorer. Elektrisk energi erhålls från mekanisk energi. Värmekraftverk omvandlar dessutom bara värmen när den är i rörelse, så att den kan användas via en generator. Värmen från värmekraftverk används ofta också…
Läs mer
Vad är en Elmätare?

Vad är en Elmätare?

En elmätare är en mätanordning som mäter elförbrukningen i hemmet. Detta anges i kilowattimmar (kWh). Energin kommer från ett elnät. Elmätarna avläses vanligtvis en gång per år av en specialist för att kunna debitera den faktisk uppmätta förbrukningen. Mängden inköpt energi multipliceras sedan med det aktuella elpriset, vilket resulterar i kostnaderna för elförbrukningen. Många elmätare har minst två «energiregister», ett för högtaxan och ett för lågtaxan. Elmätarna kalibreras och kontrolleras regelbundet för att säkerställa att mätningen är korrekt. Under tiden används allt fler intelligenta elmätare av den digitala generationen, så kallade smarta mätare, som även lämpar sig som mätare för…
Läs mer
Vad är Biomassa?

Vad är Biomassa?

Biomassa är vegetabiliskt och därmed ”biologiskt framställt” material. Särskilt följande typer av biomassa är viktiga som energibärare: Trä och avfall från jord- och skogsbruk (flis eller flis) särskilda energigrödor (s.k. oljeväxter eller även särskilt sockerhaltiga grödor) kommunalt avfall, inklusive ved och hushållsavfall (kompost, träavfall) Biomassa är den mångsidiga energikällan Biomassa kan användas för att producera bioenergi för uppvärmning, för elproduktion eller för biobränslen. Till exempel tillsätts vegetabilisk alkohol (etanol) till bensin (E10). Biodiesel kan tillverkas av vegetabiliska oljor och metanol, som även kan blandas med fossil diesel och säljas på bensinstationer som bensin. Bio är beteckningen för bränslen som har…
Läs mer
Vad är ett Plug-in Solsystem?

Vad är ett Plug-in Solsystem?

Plug-in solsystem består vanligtvis av en eller två solcellsmoduler som mäter cirka 1 × 1,7 m. Effekten är begränsad till max 600 watt. En växelriktare omvandlar elen till husnätet, anslutningen sker via en vanlig stickpropp och ett trädgårds- eller balkonguttag. Eftersom att anslutningen är så enkel hör man ofta termen plug-and-play solsystem. Liten solcellsanläggning för trädgården eller balkongen Om du har en solig plats för en eller två paneler och ett uttag kan du göra det för en liten peng och dra nytta av egenproducerad solenergi i 20 till 30 år. De små solcellsanläggningarna installeras vanligtvis i trädgården, på terrassen…
Läs mer
Vad Betyder Återgenerering? – Bromskraftregenerering hos Elbilar

Vad Betyder Återgenerering? – Bromskraftregenerering hos Elbilar

Begreppet återgenerering, eller bromskraftsgenerering används ofta i samband med e-bilar, eftersom de är särskilt energisnåla på vägen, inte minst tack vare denna tekniska förmåga som är återgenerering. I teknisk mening återvinns energi genom att den åter kan användas i mekanisk, elektrisk eller termisk form. Återgenerering i elbilar Så här fungerar bromskraftsgenerering- återgenerering av energi i elbilen: Motorn omvandlar elektrisk energi till kinetisk energi, bilen accelererar. Om bilen rullar med konstant hastighet behöver endast lite energi tillföras för att hålla hastigheten konstant. Vissa e-bilar har ett glidläge där elmotorn är praktiskt taget frånkopplad för att möjliggöra särskilt ekonomisk rullning. Vid bromsning…
Läs mer
Ger Solpaneler mindre Energi än det Krävs för att Tillverka Dem?

Ger Solpaneler mindre Energi än det Krävs för att Tillverka Dem?

Det som förvånar mig personligen – för att inte säga chockerar mig: att vissa människor fortsätter att använda det urgamla argumentet att solenergi inte är energiskt lönsamt men det gäller inte idag. Ferruccio Ferroni Ferroni var forskare vid Institutet för reaktorteknik vid ETH, och fram till sin pensionering var han främst angelägen om kärnkraftverkens säkerhet. Nu i 80-årsåldern skriver han då och då för Carnot-Cournot Network, en pro-kärnkrafts- och klimatskeptisk plattform finansierad av hemliga sponsorer. Förbrukar produktionen av ett solcellssystem mer energi än det någonsin genererar? Som Ferroni hävdar? Hans publicering har också väckt mycket vetenskapligt motstånd. Bland annat av…
Läs mer
klimatförändringar – Vad som är nödvändigt för att Mildra Klimatförändringar

klimatförändringar – Vad som är nödvändigt för att Mildra Klimatförändringar

Framstegen med att begränsa de globala utsläppen av växthusgaser och spektrumet av minskningar och åtgärder bedöms inom alla sektorer. Utan ett snabbt politiskt genomförande kan det globala temperaturmålet på 1,5°C år 2100 inte längre uppnås. Ambitiöst klimatskydd är också en förutsättning för framgångsrik klimatanpassning. I utvärderingsrapporterna från FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar (⁠IPCC) ) har omkring 18 000 vetenskapliga studier utvärderats för att uppdatera AR 5 från 2013/14. Ett centralt resultat i IPCC-rapporten är att det för närvarande fortfarande finns en möjlighet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C på lång sikt. CO2 budget som vi fortfarande har kvar för detta…
Läs mer
Klimatrisker Äventyrar Livskvaliteten och Miljön

Klimatrisker Äventyrar Livskvaliteten och Miljön

Hotet om global uppvärmning innebär stora risker för människor och miljö. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) presenterade den andra delen av sin sjätte utvärderingsrapport. Den aktuella rapporten fokuserar på konsekvenserna av klimatförändringar och klimatanpassning. IPCC varnar: Klimatriskerna för ekosystem och människor ökar snabbt över hela världen. Endast ett konsekvent klimatskydd och tidig klimatanpassning kan minska riskerna. På många håll är den federala regeringens klimatpåverkan och riskanalys de största klimatriskerna och det mest akuta behovet av anpassning. Många federala miljöministerier miljöbyråer har åtagit sig en försiktighetspolicy för klimatanpassning. För detta ändamål är det nödvändigt att förbättra den rättsliga grunden…
Läs mer
Klimatförändringar i Städer: Fler Träd och Skugga Behövs

Klimatförändringar i Städer: Fler Träd och Skugga Behövs

Vi är inte försvarslösa mot värmeöeffekten i städerna. Värmeöar bildas i täta innerstäder. På grund av klimatförändringarna räknas fler och fler varma sommardagar. Antalet tropiska nätter ökar, det vill säga nätter då temperaturen inte sjunker under 20 °C. Detta sätter en särskild belastning på utsatta grupper i tätbefolkade innerstäder. Fenomenet med betydligt högre temperaturer i städer än i närområdena kallas för "urban heat island effect". En aktuell studie av Federal Environment Agency (UBA) har nu systematiskt undersökt hur svalare temperaturer kan uppnås i innerstadsområden och i byggnaderna där. UBA:s president Dirk Messner: "Vi är inte helt utlämnade till värmeöeffekten. Med betydligt…
Läs mer