Energi

Hur produceras solel med solpaneler?

Hur produceras solel med solpaneler?

Solel är en förnybar energikälla som har använts sedan livets början. Solen är mycket lovande som energikälla. Lika mycket som solenergi var dyrt förr, har forskare bara under de senaste 30 åren kommit på ett bra och tillförlitligt sätt att utnyttja energin från solen. Solenergi fångas upp genom solpaneler och omvandlas till solel med hjälp av fotovoltaisk (PV) teknik. PV-solpaneler håller längre och omvandlar effektivt energi från solen till elektricitet. Solenergi har två former, termisk och solcellsenergi. Var och en av dessa former producerar elektricitet som skiljer sig från varandra. Termisk solenergi Detta är den mest grundläggande energiformen och koncentrerar…
Läs mer
Fungerar Solcellsljus i skuggan? (Eller Måste Den ha Direkt Solljus?)

Fungerar Solcellsljus i skuggan? (Eller Måste Den ha Direkt Solljus?)

Elräkningarna blir alltmer alarmerande och solenergi är det billigare alternativet människor vänder sig till. Som sådan uppstår det då och då många frågor om solenergi, som alla är giltiga. Undrar du om solens kraft är tillräckligt stark för att ladda solenergilampor i ett skuggigt område? Kanske är du också nyfiken på ditt energitillstånd när det regnar – kommer solcellslamporna att laddas på en molnig dag? Fortsätt läsa för att utforska detaljerade svar på dessa frågor. Du kommer också att upptäcka hur mycket solpaneler behöver för att fungera effektivt, så stanna där! Kommer solenergilampor att laddas i skugga? När du planerar…
Läs mer
Fungerar Solceller när det är Molnigt?

Fungerar Solceller när det är Molnigt?

Det är en viktig fråga, särskilt här i Sverige: fungerar solpaneler på molniga dagar? Du kommer fortfarande att kunna skörda frukterna av att ha ett solcellssystem när det är mulet, det kommer bara inte att vara lika effektivt. På en molnig dag genererar solpaneler vanligtvis 10-25 % av sin fulla produktion på en klar dag. Så vi vet att ett solcellssystem fortfarande kommer att generera el till ditt hem när himlen är full av moln, men hur? Tja, det korta svaret är att solpaneler bara behöver ljus, snarare än direkt solljus, för att generera ström. Medan en molnig dag kan…
Läs mer
Vem Uppfann Solceller? Historia om Solceller

Vem Uppfann Solceller? Historia om Solceller

Upphovsmännen har förbättrat solenergitekniken i århundraden, och tekniken och utvecklingen inom solceller går extremt fort. När vi tänker på solenergi på 2000-talet tänker vi på smarta strukturer som driver våra hem och kontor med solstrålar och solpaneler. Medan solpanelstekniken är relativt ny började användningen av solenergi för att upprätthålla försörjning för århundraden sedan, och det är den näst snabbast växande förnybara energin i världen. Vi har en fascinerande historia med solen registrerad från så långt som till 700-talet f.Kr. Vi har använt solens energi på enorma sätt för att underlätta eller förenkla våra liv, från att koncentrera solens värme med…
Läs mer
Vad är Trådlös Elektricitet? Allt du bör Veta!

Vad är Trådlös Elektricitet? Allt du bör Veta!

Trådlös kraftöverföring eller trådlös elektricitet är ett hett och relativt nytt ämne inom elektronikindustrin. Den trådlösa kraftindustrin förväntas växa exponentiellt. Trådlös el har en stor inverkan på nästan alla områden eftersom det gör det möjligt för Internet of Things att utvecklas snabbare. Vad är trådlös elöverföring? Låt oss först och främst definiera vad trådlös kraftöverföring är och hur det fungerar. Som du kanske har gissat är trådlös elektricitet överföring av elektrisk energi från en strömkälla till en elektrisk enhet utan användning av sladd/kabel. Eftersom trådlös laddning är ett så utbrett behov bland både konsumenter och företag, förbättras tekniken ständigt och…
Läs mer
Är Biobränsle Fossilfritt?

Är Biobränsle Fossilfritt?

Till skillnad från fossila bränslen, som är uttömliga resurser, produceras biobränslen från förnybara råvaror. Sålunda skulle deras produktion och användning i teorin kunna upprätthållas på obestämd tid. Biobränsle är helt fossilfritt. Fossilt bränsle är den största energikällan för bilar och industrier. Bildandet av fossila bränslen tar dock miljontals år, och mängden fossilt bränsle som är tillgängligt för konsumtion är mycket liten Därför är det mycket viktigt att uppfinna alternativa källor för bränslebehov. Biobränsle är ett bra substitut för detta ändamål, men det behöver fler förbättringar och modifieringar. Den största skillnaden mellan biobränsle och fossilt bränsle är att fossilt bränsle bildas…
Läs mer
Vad är Skillnaden på Fossila Bränslen och Biobränslen?

Vad är Skillnaden på Fossila Bränslen och Biobränslen?

Vilka är några av fördelarna och nackdelarna med biobränslen vs fossila bränslen? Användningen av biobränslen och fossila bränslen är två olika sätt att driva fordon. De är helt enkelt två olika sorters energi. Biobränslen kommer från organiskt material, medan fossila bränslen kommer från resterna av förhistoriska växter och djur. Fossila bränslen är effektivare än biobränslen, men de producerar föroreningar som kan skada miljön. Biobränslen är miljövänligare än fossila bränslen, men de är inte lika effektiva. Vad är fossila bränslen? Fossila bränslen bildas genom naturlig process såsom anerobt sönderfall av döda organismer. Fossilt bränsle kan reformeras men beskrivs som icke-förnybart eftersom…
Läs mer
För och Nackdelar med Biobränslen – Allt du Bör Veta

För och Nackdelar med Biobränslen – Allt du Bör Veta

Biobränslen, som namnet antyder, genereras från växter och deras produkter. Dessa bränslen används ibland tillsammans med fossila bränslen för att öka deras effektivitet. Växter odlas och skördas uteslutande för tillverkning av biobränsle. Till exempel kommer biobränsleetanol från konventionell majs. Detta bränsle används som en bensintillsats. I Brasilien är sockerrör den primära källan till etanol. Storbritannien, å andra sidan, använder en annan typ av biobränsle som kallas biodiesel, som är gjord av palmolja. För att omvandla organiskt material till användbart bränsle krävs rätt kombination av värme, kemisk reaktion och jäsning. Låt oss ta en titt på processen för att producera biobränsle.…
Läs mer
Hur Biomassa kan Möjliggöra en Väteekonomi med Väte som Bränsle

Hur Biomassa kan Möjliggöra en Väteekonomi med Väte som Bränsle

Väte som bränsle erbjuder ett kolfritt alternativ för svårbekämpade sektorer som tunga vägtransporter, hushållsuppvärmning och industrier som stål och cement. Det finns flera metoder för att framställa väte, den vanligaste är ångmetanreformering, som kan vara en kolintensiv process. Biomassförgasning med CCS är en form av bioenergi med kolavskiljning och lagring ( BECCS) som kan producera väte och negativa utsläpp – avlägsna CO2 permanent från atmosfären. Utvecklingen av både BECCS- och vätgasteknologier kommer att avgöra hur inbyggt sammankopplade de två är i en nettonoll framtida. Att nå nettonoll innebär mer än bara en övergång till förnybar elproduktion med låga koldioxidutsläpp. Hela…
Läs mer
Hur ska EU:s Elmarknad Snabbt och Billigt bli Klimatneutral?

Hur ska EU:s Elmarknad Snabbt och Billigt bli Klimatneutral?

Hur kan en snabb, kostnadseffektiv och hållbar omvandling av den europeiska elförsörjningen till en klimatneutralt system med förnybar energi uppnås? Och vilket klimat- och energipolitiskt ramverk är lämpligt för detta? Utkolningen av den europeiska kraftförsörjningen genom en omvandling från fossila till förnybara energikällor har pågått i flera år och kommer att påskyndas som en del av den europeiska gröna avtalen. Minskningsmål för utsläpp av växthusgaser, som man tidigare siktade på från tidigast 2050, måste nu uppnås mycket tidigare. Förutom den grundläggande tekniska genomförbarheten av en fullständig försörjning av förnybar energi i den europeiska kraftförsörjningen, som redan har bevisats i olika…
Läs mer