Energi

Värmeförsörjningen till Byggnader måste bli Mer Klimateffektiva för Framtiden

Värmeförsörjningen till Byggnader måste bli Mer Klimateffektiva för Framtiden

Värmeförsörjningen för byggnader måste bli växthusgasneutral. För att många länder ska kunna uppnå sina klimatmål måste värmeförsörjningen för byggnader måste ställas om. Till exempel måste byggnader renoveras mer energiskt och hela det kvarvarande värmebehovet i framtiden ska komma från förnybara energikällor. Utbyggnad och avkolning av värmenät är också avgörande., I projektet "Systemic Challenge of the Heat Transition" utvecklades färdplaner bestående av 33 föreslagna åtgärder och 25 instrument för 2050, med vilka värmeförsörjningen i byggsektorn kan bli växthusgasneutral . För en jämförelse av scenarier visar att nuvarande ambitionsnivå inte är tillräcklig för att uppnå klimatskyddsmålen inom byggsektorn. Ramvillkor för värmeövergången För…
Läs mer
Vilka typer av Värmepumpar Finns det?

Vilka typer av Värmepumpar Finns det?

Oavsett om det är mark, vatten eller luft: det finns en lämplig värmepump för varje element. Eftersom varje värmepump får det mesta av energin från miljön är värmepumpens värmesystem särskilt effektiva. Det spelar ingen roll om ett enfamiljshus, ett flerfamiljshus eller en kontorsbyggnad värms upp. De viktigaste typerna av värmepumpar Luft-till-vatten värmepump Värmen överförs till omgivande luft indragen. Fördelar: Luft-till-vatten värmepumpar är särskilt okomplicerade, kan användas snabbt och billigt. Det är därför de ofta betraktas som standardlösningen. Nackdel: Ironiskt nog är effektiviteten inte den bästa under särskilt kalla vinterdagar. Som tur är blir detta allt mer sällsynt. Bergvärmepump Bergvärmepumpar får…
Läs mer
Ny Energimärkning för Elektroniska Apparater inom EU

Ny Energimärkning för Elektroniska Apparater inom EU

Från den 1 mars 2021 introducerades nya energimärkningar för vissa elektriska apparater, initialt för tv-apparater, diskmaskiner, tvättmaskiner och kylskåp. Energieffektiviteten visas nu igen på en skala från A till G. Skillnader i effektivitet är därför lättare att känna igen. Dessutom gäller ekodesignkrav som möjliggör bättre reparerbarhet av dessa produkter. En översikt över innovationerna i energimärkningen Den 1 mars 2021 började ett antal nya EU-förordningar att träda i kraft. Dessa säkerställer att kylskåp, tvättmaskiner, tvättmaskin-torktumlare, diskmaskiner och tv-apparater är märkta med en ny energimärkning. Elektriska ljuskällor (lampor, moduler och lampor) fick samma system september 2021. Den nya märkningen får till följd…
Läs mer
Vad är Kraftverk?  – Olika Typer av Kraftverk Förklarade

Vad är Kraftverk? – Olika Typer av Kraftverk Förklarade

De primära energiformerna som är tillgängliga för oss är värme, kinetisk energi och solstrålning. Tack vare solceller kan solenergi omvandlas direkt till el. Men den kan också kombineras med speglar för att generera stor värme. Vilka typer av kraftverk finns det? Det finns olika typer av kraftverk, vars namn vanligtvis kommer från energikällan för frekvensomriktaren. Kraftverk med generator Många kraftverk genererar el med hjälp av en generator eller flera generatorer. Elektrisk energi erhålls från mekanisk energi. Värmekraftverk omvandlar dessutom bara värmen när den är i rörelse, så att den kan användas via en generator. Värmen från värmekraftverk används ofta också…
Läs mer
Vad är Biomassa?

Vad är Biomassa?

Biomassa är vegetabiliskt och därmed ”biologiskt framställt” material. Särskilt följande typer av biomassa är viktiga som energibärare: Trä och avfall från jord- och skogsbruk (flis eller flis) särskilda energigrödor (s.k. oljeväxter eller även särskilt sockerhaltiga grödor) kommunalt avfall, inklusive ved och hushållsavfall (kompost, träavfall) Biomassa är den mångsidiga energikällan Biomassa kan användas för att producera bioenergi för uppvärmning, för elproduktion eller för biobränslen. Till exempel tillsätts vegetabilisk alkohol (etanol) till bensin (E10). Biodiesel kan tillverkas av vegetabiliska oljor och metanol, som även kan blandas med fossil diesel och säljas på bensinstationer som bensin. Bio är beteckningen för bränslen som har…
Läs mer
Vad är ett Plug-in Solsystem?

Vad är ett Plug-in Solsystem?

Plug-in solsystem består vanligtvis av en eller två solcellsmoduler som mäter cirka 1 × 1,7 m. Effekten är begränsad till max 600 watt. En växelriktare omvandlar elen till husnätet, anslutningen sker via en vanlig stickpropp och ett trädgårds- eller balkonguttag. Eftersom att anslutningen är så enkel hör man ofta termen plug-and-play solsystem. Liten solcellsanläggning för trädgården eller balkongen Om du har en solig plats för en eller två paneler och ett uttag kan du göra det för en liten peng och dra nytta av egenproducerad solenergi i 20 till 30 år. De små solcellsanläggningarna installeras vanligtvis i trädgården, på terrassen…
Läs mer
Vad Betyder Återgenerering? – Bromskraftregenerering hos Elbilar

Vad Betyder Återgenerering? – Bromskraftregenerering hos Elbilar

Begreppet återgenerering, eller bromskraftsgenerering används ofta i samband med e-bilar, eftersom de är särskilt energisnåla på vägen, inte minst tack vare denna tekniska förmåga som är återgenerering. I teknisk mening återvinns energi genom att den åter kan användas i mekanisk, elektrisk eller termisk form. Återgenerering i elbilar Så här fungerar bromskraftsgenerering- återgenerering av energi i elbilen: Motorn omvandlar elektrisk energi till kinetisk energi, bilen accelererar. Om bilen rullar med konstant hastighet behöver endast lite energi tillföras för att hålla hastigheten konstant. Vissa e-bilar har ett glidläge där elmotorn är praktiskt taget frånkopplad för att möjliggöra särskilt ekonomisk rullning. Vid bromsning…
Läs mer
Ger Solpaneler mindre Energi än det Krävs för att Tillverka Dem?

Ger Solpaneler mindre Energi än det Krävs för att Tillverka Dem?

Det som förvånar mig personligen – för att inte säga chockerar mig: att vissa människor fortsätter att använda det urgamla argumentet att solenergi inte är energiskt lönsamt men det gäller inte idag. Ferruccio Ferroni Ferroni var forskare vid Institutet för reaktorteknik vid ETH, och fram till sin pensionering var han främst angelägen om kärnkraftverkens säkerhet. Nu i 80-årsåldern skriver han då och då för Carnot-Cournot Network, en pro-kärnkrafts- och klimatskeptisk plattform finansierad av hemliga sponsorer. Förbrukar produktionen av ett solcellssystem mer energi än det någonsin genererar? Som Ferroni hävdar? Hans publicering har också väckt mycket vetenskapligt motstånd. Bland annat av…
Läs mer