Miljö & Klimat

17 Katastrofala Aktuella Miljöfrågor som på Allvar är Ögonöppnande

17 Katastrofala Aktuella Miljöfrågor som på Allvar är Ögonöppnande

Det är hög tid för människor att vidta "rätt" åtgärder för att rädda jorden från stora miljöfrågor. Om de ignoreras idag, kommer dessa negativa effekter säkerligen att stävja mänsklig existens inom en snar framtid. Vår planet jorden har en naturlig miljö, känd som "ekosystem" som inkluderar alla människor, växtliv, berg, glaciärer, atmosfär, stenar, galaxer, massiva hav och hav. Det inkluderar också naturresurser som vatten, elektrisk laddning, eld, magnetism, luft och klimat. Den tekniska utvecklingen leder till resursutarmning och miljöförstöring. Modern teknik som används inom verkstads- och tillverkningsindustrin har en stor inverkan på vårt liv under de senaste åren. På grund…
Läs mer
Orsaker och Effekter av Avskogning

Orsaker och Effekter av Avskogning

Med världen som växer i en takt som är svår att matcha, har det ökande behovet av utrymme visat sig vara ett problem. Med ett desperat behov av mark för jordbruk, industri och viktigast av allt, urbana krav för att innehålla städer och deras växande befolkning, inträffar en direkt åtgärd som vi har kommit att känna igen som "avskogning". Avskogning betyder i enkla ordalag avverkning och röjning av skogstäcke eller trädplantager för att tillgodose jordbruks-, industri- eller stadsbruk. Det innebär att skogstäcket permanent upphör för att göra den marken tillgänglig för bostäder, kommersiella eller industriella ändamål. Enligt Wikipedia: ”Avskogning, röjning,…
Läs mer
Vad är kartongåtervinning och hur återvinner man kartong?

Vad är kartongåtervinning och hur återvinner man kartong?

Kartong, även kallad wellpapp, är ett återvinningsbart material som återvinns av små och stora företag för att spara pengar på kostnader för avfallshantering. Kartongåtervinning är upparbetning och återanvändning av tjocka ark eller styva flerskiktspapper som har använts, kasserats eller betraktats som avfall. Kartonger är vanligtvis kraftiga eller tjocka pappersark som är kända för sin hållbarhet och hårdhet. Exempel på kartong är förpackningslådor, äggkartonger, skokartonger och spannmålslådor. Återvinning är bra för oss eftersom det inte bara räddar vår miljö från försämring genom att minska föroreningarna utan också bevarar värdefulla resurser och skapar jobb. Kartongåtervinning sker som ett sätt att hålla miljön…
Läs mer
Vad är Överbefolkning? [Komplett Guide]

Vad är Överbefolkning? [Komplett Guide]

Överbefolkning är ett oönskat tillstånd där antalet av den existerande mänskliga befolkningen överstiger jordens faktiska bärförmåga. Överbefolkning orsakas av ett antal faktorer. Minskad dödlighet, bättre medicinska faciliteter, utarmning av värdefulla resurser är några av de orsaker som leder till överbefolkning. Det är möjligt för en glesbygd att bli tätbefolkad om den inte klarar av att upprätthålla liv. Växande framsteg inom teknik för varje kommande år har påverkat mänskligheten på många sätt. En av dessa har varit förmågan att rädda liv och skapa en bättre medicinsk behandling för alla. Ett direkt resultat av detta har varit den ökade livslängden och befolkningens…
Läs mer
Vad är Metanol?

Vad är Metanol?

Metanol är ett vanligt använt organiskt lösningsmedel. Det är den enklaste av alla alkoholer, och har en distinkt lukt som liknar etanol. Metanol är dock extremt giftigt och bör inte konsumeras av människor. Metanol produceras naturligt av många former av bakterier och kan hittas i små mängder i miljön. Metanol används industriellt som bekämpningsmedel, lösningsmedel och industriell bränslekälla. I industriella situationer kan metanolånga andas in genom huden. Detta kan ge toxiska effekter, så korrekt hantering med skyddsutrustning bör användas när du arbetar med metanol. Metanol är också mycket brandfarligt. Metanolavrinning till avlopp kan orsaka brandrisk. Det är mycket viktigt att…
Läs mer
Vad är Biologisk Mångfald? Allt du Bör Veta!

Vad är Biologisk Mångfald? Allt du Bör Veta!

1972 års FN-konferens om den mänskliga miljön i Stockholm, Sverige, inledde en ny era av globalt samarbete i miljöfrågor. Den inrättade FN:s miljöprogram (UNEP) och gav en betydande skjuts till de första konventionerna om biologisk mångfald: 1971 års Ramsarkonvention om våtmarker, 1972 års världsarvskonvention och 1973 års konvention om internationell handel med hotade arter av vilda djur och växter. (CITES). 1988 sammankallade UNEP en ad hoc-arbetsgrupp för experter på biologisk mångfald, vilket initierade processen som kulminerade med antagandet av 1992 års konvention om biologisk mångfald. Processen byggde på ett IUCN-förslag till en konvention om bevarande och ett förslag från USA…
Läs mer
Vad är ”flora och fauna”?

Vad är ”flora och fauna”?

Planeten Jorden är en vacker plats att leva på. Livet har blomstrat på planeten, tack vare den rikliga solen och stora vattenhav. Oavsett var vi går på planeten finns det fantastiska växter, blommor och djur som fångar vår uppmärksamhet. De är två mycket viktiga aspekter av alla ekosystem. Av alla levande organismer på planeten är växtlivet och djurlivet de vanligaste som vi ser. Förutom dessa två finns det fler former av liv i överflöd på jorden, men är svårare att se med blotta ögat. Det är därför jordens flora och fauna, dvs växter och vilda djur, är fascinerande att observera…
Läs mer
Vad är Utarmningen av Naturresurser?

Vad är Utarmningen av Naturresurser?

Uttömningen av naturresurser uppstår när resurserna förbrukas i snabbare takt än ersättningen. Naturresurser är de resurser som existerar utan mänskliga handlingar och de kan antingen vara förnybara eller icke-förnybara. Och när det kommer till diskussionen om utarmning av naturresurser, är det en terminologi som används med hänvisning till vattenanvändning, jordbruk, fossilbränsleförbrukning, fiske och gruvdrift. Och framför allt definieras naturresursutarmningen utifrån premissen att värdet av en resurs mäts i termer av dess tillgänglighet i naturen. En resurs som är sällsynt på jorden på grund av utarmning har ett högre värde än en naturresurs som finns i överflöd. På grund av den…
Läs mer
Vad är att vara Miljövänlig?

Vad är att vara Miljövänlig?

Det finns en överraskande mängd människor, företag och samhällen som skulle vilja göra mer för att bevara och skydda våra naturresurser, men de vet inte var de ska börja med att bli mer miljövänliga. Att förstå vad som gör var och en av dessa aspekter av vår värld till en del av processen att förändra och bevara våra resurser, och lära sig hur man kommer igång med att skapa en skillnad är det första du måste lära dig. Att vara miljövänlig innebär helt enkelt att ha en livsstil som är bättre för miljön. Det är bara att ta små steg…
Läs mer
Vad är Hantering av Fast Avfall?

Vad är Hantering av Fast Avfall?

Hantering av fast avfall är en term som används för att hänvisa till processen att samla in och behandla fast avfall. Det erbjuder också lösningar för att återvinna föremål som inte hör till sopor eller sopor. Så länge människor har bott i bosättningar och bostadsområden har sopor eller fast avfall varit ett problem. Avfallshantering handlar om hur fast avfall kan förändras och användas som en värdefull resurs. Hantering av fast avfall bör omfattas av varje hushåll, inklusive företagare över hela världen. Industrialiseringen har fört med sig många bra saker och dåliga saker också. En av de negativa effekterna av industrialiseringen…
Läs mer