Miljö & Klimat

13 Allvarliga effekter av cigarettrökning på Miljön och Människors hälsa

13 Allvarliga effekter av cigarettrökning på Miljön och Människors hälsa

Effekter av rökning på miljön. 13 Allvarliga effekter av cigarettrökning på miljön och människors hälsa. Cigarettrökning orsakar miljöföroreningar genom att släppa ut giftiga luftföroreningar i atmosfären. Cigarettfimparna skräpar också ner miljön och de giftiga kemikalierna i resterna sipprar in i jordar och vattendrag och orsakar därigenom jord- respektive vattenföroreningar. Djur och växter som kommer i kontakt med eller absorberar de giftiga ämnena från cigarettresterna påverkas också. Som sådan är det inte bara cigarettröken som orsakar många olika effekter på människor och miljön utan också cigarettfimpen och annat avfall som släpps ut under hela tillverkningsprocessen av cigaretter. Intressant nog, när människor…
Läs mer
Topp 25 Miljöhänsyn som du definitivt borde känna till

Topp 25 Miljöhänsyn som du definitivt borde känna till

Vad är miljöhänsyn? Vår Moder Jord står för närvarande inför många miljöproblem. Miljöproblem som global uppvärmning, surt regn, luftföroreningar, stadsutbredning, avfallshantering, utarmning av ozonskiktet, vattenföroreningar, klimatförändringar och många fler påverkar varje människa, djur och nation på denna planet. Under de senaste decennierna har exploateringen av vår planet och försämringen av vår miljö ökat i en alarmerande takt. Eftersom våra handlingar inte har varit till förmån för att skydda denna planet, har vi sett naturkatastrofer drabba oss oftare i form av översvämningar, jordbävningar, snöstormar, tsunamier och cykloner Olika miljögrupper runt om i världen spelar sin roll i att utbilda människor om…
Läs mer
Källor och Orsaker till Vattenföroreningar

Källor och Orsaker till Vattenföroreningar

Vad är vattenförorening? Vattnet de säger är liv, och de hade verkligen rätt. Cirka 70 % av jorden är vatten, vilket onekligen har blivit en av våra största resurser. När vi var unga lärde vi oss om olika sätt att spara vatten eftersom vatten används i nästan alla viktiga mänskliga sysslor och processer. Vatten är ett viktigt inslag i både hushålls- och industriändamål. En närmare inspektion av våra vattenresurser idag ger oss dock en fruktansvärd chock. Vattnet är nu infekterat av olika avfall, allt från flytande plastpåsar till kemiskt avfall, som omvandlar våra vattenkroppar till en pöl av gift. Med…
Läs mer
Vad är Ekologi? [Komplett Guide]

Vad är Ekologi? [Komplett Guide]

Ekosystem betyder helt enkelt "ekologiska system". Ekologi definieras som studiet av ekosystem. Ekologer studerar interaktionen mellan alla organismer i ett ekosystem. Studien inkluderar komplexa interaktioner mellan tusentals växter och djur till rollen av mikrober som lever under jorden till effekterna av tropisk regnskog på jordens atmosfär. Studien gjord av ekologer kan hjälpa oss att bättre förstå världen omkring oss och kan påverka våra liv på ett positivt sätt genom att förbättra miljön, förvalta våra naturresurser och skydda folkhälsan. Enligt Wikipedia, "Ekologi är den vetenskapliga analysen och studien av interaktioner mellan organismer och deras miljö. Det är ett tvärvetenskapligt område som…
Läs mer
17 Katastrofala Aktuella Miljöfrågor som på Allvar är Ögonöppnande

17 Katastrofala Aktuella Miljöfrågor som på Allvar är Ögonöppnande

Det är hög tid för människor att vidta "rätt" åtgärder för att rädda jorden från stora miljöfrågor. Om de ignoreras idag, kommer dessa negativa effekter säkerligen att stävja mänsklig existens inom en snar framtid. Vår planet jorden har en naturlig miljö, känd som "ekosystem" som inkluderar alla människor, växtliv, berg, glaciärer, atmosfär, stenar, galaxer, massiva hav och hav. Det inkluderar också naturresurser som vatten, elektrisk laddning, eld, magnetism, luft och klimat. Den tekniska utvecklingen leder till resursutarmning och miljöförstöring. Modern teknik som används inom verkstads- och tillverkningsindustrin har en stor inverkan på vårt liv under de senaste åren. På grund…
Läs mer
Orsaker och Effekter av Avskogning

Orsaker och Effekter av Avskogning

Med världen som växer i en takt som är svår att matcha, har det ökande behovet av utrymme visat sig vara ett problem. Med ett desperat behov av mark för jordbruk, industri och viktigast av allt, urbana krav för att innehålla städer och deras växande befolkning, inträffar en direkt åtgärd som vi har kommit att känna igen som "avskogning". Avskogning betyder i enkla ordalag avverkning och röjning av skogstäcke eller trädplantager för att tillgodose jordbruks-, industri- eller stadsbruk. Det innebär att skogstäcket permanent upphör för att göra den marken tillgänglig för bostäder, kommersiella eller industriella ändamål. Enligt Wikipedia: ”Avskogning, röjning,…
Läs mer
Vad är kartongåtervinning och hur återvinner man kartong?

Vad är kartongåtervinning och hur återvinner man kartong?

Kartong, även kallad wellpapp, är ett återvinningsbart material som återvinns av små och stora företag för att spara pengar på kostnader för avfallshantering. Kartongåtervinning är upparbetning och återanvändning av tjocka ark eller styva flerskiktspapper som har använts, kasserats eller betraktats som avfall. Kartonger är vanligtvis kraftiga eller tjocka pappersark som är kända för sin hållbarhet och hårdhet. Exempel på kartong är förpackningslådor, äggkartonger, skokartonger och spannmålslådor. Återvinning är bra för oss eftersom det inte bara räddar vår miljö från försämring genom att minska föroreningarna utan också bevarar värdefulla resurser och skapar jobb. Kartongåtervinning sker som ett sätt att hålla miljön…
Läs mer
Vad är Överbefolkning? [Komplett Guide]

Vad är Överbefolkning? [Komplett Guide]

Överbefolkning är ett oönskat tillstånd där antalet av den existerande mänskliga befolkningen överstiger jordens faktiska bärförmåga. Överbefolkning orsakas av ett antal faktorer. Minskad dödlighet, bättre medicinska faciliteter, utarmning av värdefulla resurser är några av de orsaker som leder till överbefolkning. Det är möjligt för en glesbygd att bli tätbefolkad om den inte klarar av att upprätthålla liv. Växande framsteg inom teknik för varje kommande år har påverkat mänskligheten på många sätt. En av dessa har varit förmågan att rädda liv och skapa en bättre medicinsk behandling för alla. Ett direkt resultat av detta har varit den ökade livslängden och befolkningens…
Läs mer
Vad är Metanol?

Vad är Metanol?

Metanol är ett vanligt använt organiskt lösningsmedel. Det är den enklaste av alla alkoholer, och har en distinkt lukt som liknar etanol. Metanol är dock extremt giftigt och bör inte konsumeras av människor. Metanol produceras naturligt av många former av bakterier och kan hittas i små mängder i miljön. Metanol används industriellt som bekämpningsmedel, lösningsmedel och industriell bränslekälla. I industriella situationer kan metanolånga andas in genom huden. Detta kan ge toxiska effekter, så korrekt hantering med skyddsutrustning bör användas när du arbetar med metanol. Metanol är också mycket brandfarligt. Metanolavrinning till avlopp kan orsaka brandrisk. Det är mycket viktigt att…
Läs mer
Vad är Biologisk Mångfald? Allt du Bör Veta!

Vad är Biologisk Mångfald? Allt du Bör Veta!

1972 års FN-konferens om den mänskliga miljön i Stockholm, Sverige, inledde en ny era av globalt samarbete i miljöfrågor. Den inrättade FN:s miljöprogram (UNEP) och gav en betydande skjuts till de första konventionerna om biologisk mångfald: 1971 års Ramsarkonvention om våtmarker, 1972 års världsarvskonvention och 1973 års konvention om internationell handel med hotade arter av vilda djur och växter. (CITES). 1988 sammankallade UNEP en ad hoc-arbetsgrupp för experter på biologisk mångfald, vilket initierade processen som kulminerade med antagandet av 1992 års konvention om biologisk mångfald. Processen byggde på ett IUCN-förslag till en konvention om bevarande och ett förslag från USA…
Läs mer